EPOKSID I POLIURETANSKI PODOVI

Podovi na bazi sintetičkih smola

Epoksidne smole usled visoke hemijske otpornosti, odličnih mehaničkih svojstava i lakog održavanja, imaju široku primenu u industrijskim i komercijalnim objektima, a u poslednje vreme i u domaćinstvima.

Epoksidni podovi u industriji se primenjuju u svim prostorima u kojima se zahteva visoka mehanička otpornost, otpornost na razne vrste hemikalija, kao i u prostorima sa visokim zahtevima u pogledu higijene. Takođe, ova vrsta podova je izuzetno pogodna za primenu u prostorima u kojima se skladište zapaljivi i eksplozivni materijali. Najčešće oblasti primene su: industrijske hale, magacinske hale, garaže, prostori u kojima se vrši proizvodnja i obrada hrane (HACCP standard EU), laboratorije, zdravstvene ustanove, štamparije, računski centri, mehaničarske radionice i sl. Mogu se naneti na pripremljenu podlogu u vidu impregnacije, premaza, samoliva i malter-estriha.

Karakteristike epoksidnih i poliuretanskih podova su:

  • antistatičnost
  • kiselootpornost
  • široka paleta boja, dekorativni podovi
  • bez fuga
  • vodonepropusnost
  • ne klizaju se
  • lako se čiste i popravljaju